İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

 

Marin Telekom A.Ş insan kaynakları yönetimi anlayışı, sektörün özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

 

Şirketimizde insan kaynakları politikaları,özel koşullara ve ihtiyaçlara yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, Marin Telekom A.Ş ’nin insan kaynağının yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektir.

 

Nitelikli İşgücünü Sectöre Kazandırma

İnsan Kaynakları Yönetimi;

• Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,

• Şirketi geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlerine sahip olan işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı,

• Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla şirketin geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

 

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

• Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak,

• Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,

• Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek

İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

 

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme

• Şirketin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,

• Potansiyeli yüksek çalışanların performansının takibi ve Şirketin güncel ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi,

• Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Topluluk içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması

İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

 

Toplam Ödül Yönetimi

• Nitelikli işgücünü Topluluğa çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi yönetim uygulamaları sunmak,

• Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,

• Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek,

• Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirmek

İnsan Kaynakları’nın amacıdır.

 

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma

• Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

• Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,

• Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,

• Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak

İnsan Kaynakları’nın hedefidir.